Działalność Spółki

Podstawową działalnością naszej spółki jest produkcja mas bitumicznych oraz roboty drogowe, a także handel materiałami budowlanymi innych producentów (np. Handel asfaltem zimnym).

Zmiany gospodarcze i prawne, jakie zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich lat stały się podstawą wzrostu aktywności wielu osób, co przyczyniło się do powstania i rozwoju wielu samodzielnych jednostek gospodarczych. W wyniku reorganizacji w maju 1994 roku z macierzystej firmy powołano na bazie wyodrębnionego zakładu produkcyjnego nowy podmiot gospodarczy – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa Zakład Robót Drogowych Spółka z o.o.

Korzenie firmy sięgają lat czterdziestych, gdzie 16 kwietnia 1945 roku rozpoczął działalność Wydział Drogowy Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W roku 1972 na skutek zmian społeczno – politycznych nastąpiło przekształcenie WDSPB w Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa.

Od 50 lat Przedsiębiorstwo istnieje na warszawskim rynku, a nazwa PRI BW jest firmowym znakiem jakości realizowanych robót.

PRI BW Zakład Robót Drogowych jest nowoczesnym zakładem, który nie tylko szybko reaguje na potrzeby rynku, ale także podejmuje działania o charakterze proekologicznym. Nasza wytwórnia mas bitumicznych wyposażona jest w nowoczesne urządzenia mające na celu dotrzymanie, wymaganych odpowiednimi przepisami ochrony atmosfery, norm emisji zanieczyszczeń gazowych z procesu spalania, na poziomie wymagań Unii Europejskiej.

Obecnie Spółka nie prowadzi działalności.

Strona w przebudowie

Кontakt

Biuro Spółki:
ul. Marszałkowska 115, lok. 215; 00-102 Warszawa

biuro@pribwzrd.com.pl