Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa - Zakład Robót Drogowych sp. z o.o. w likwidacji- www.pribwzrd.com.pl
polski   english   deutsch   _______

Doświadczenie i referencje

Roboty zrealizowane w latach 2000 - 2005:

Autoryzacje

  • autoryzacja firmy Trelleborg na wykonywanie pokryć dachowych z materiałów tej firmy
  • autoryzacja na wykonywanie i projektowanie izolacji w systemie Grace
  • autoryzacja firmy Eurochaucho na wykonywanie izolacji płynnych, powłokowych

Współpraca z innymi firmami

Współpraca z generalnymi wykonawcami, m.in. z Budimexem, Strabagiem, Mostostalem, Warbudem, Mitexem, Energobudową-Polnord

Wykaz referencji